Bàn ghế học sinh tiểu học - trung học Hòa Phát, 190 giá tốt