Bàn học | Bàn ghế học sinh tiểu học - THCS Hòa Phát, 190 giá tốt